9

 საბავშვო ჭურჭელი (ნაკრები)

TOM AND JERRY

8

 საბავშვო ჭურჭელი (ნაკრები)

SPIDER MAN

7

 საბავშვო ჭურჭელი (ნაკრები)

CHARLOTTE

6

 საბავშვო ჭურჭელი (ნაკრები)

CARS

5

 საბავშვო ჭურჭელი (ნაკრები)

BARBIE

3

 საბავშვო ჭურჭელი (ნაკრები)

TOY STORY

2

 საბავშვო ჭურჭელი (ნაკრები)

HELLO KITTY

1

საბავშვო ჭურჭელი (ნაკრები)

HELLO KITTY

TOP