wl-200005-12

ფინჯანი

მოცულობა: 350მლ

ფინჯანი (INTEL)

wl-200015

ფინჯანი 526

wl-200016

ფინჯანი 04-813

wl-200022

ფინჯანი 10-102

მოცულობა: 300მლ

wl-200029

ფინჯანი 03-150

wl-200002

2# ფინჯანი ხუფით(ZHONGHUA)

wl-200017

ფინჯანი 919

მოცულობა: 240მლ

wl-200003

ყავის ფინჯანი (ANQUAN)

wl-200007

ყავის ფინჯანი (GUANGZHOU)

wl-200008

ფინჯანი (XUELANG)

wl-200009

ყავის ფინჯანი (JINLING)

wl-200010

1# ყავის ფინჯანი (ITALY)

wl-200011

ყავის ფინჯანი (SIBOTE)

wl-200012

1# ყავის ფინჯანი (JIUZHAI)

wl-200013

ყავის ფინჯანი(GUJING)

TOP